Главная Появления после травмы головы сильных головных болей,тошноты ,рвоты ,головокружения и потери сознания являются признаками

Наш выбор

Відділ звязків зі змі та роботи з громадськістю гу дснс україни в запорізькій області


корсет для осанки модель trives t1778 отзывы

Поділитись:

Держархбудінспекція України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

Офіційний веб-сайт: http://dabi.uss.gov.ua/

Указ Президента України від 08.04.2011 № 439/2011

«Про Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/439/2011

 

Штатна чисельність (гранична чисельність): центральний апарат – 106 (у т.ч. державних службовців – 102)                                                                                                                                        територіальні органи - 1307 (у т.ч. державних службовців – 1301)

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, які видаються

Держархбудінспекцією України:

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

Ліцензування

Держархбудінспекція України ліцензує діяльність, пов’язану з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності  (постанова КМУ №1396 від 05.12.2007)

 

Сфера державного нагляду (контролю) (далі – дн(к):

Дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду)

 

Згідно Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Указ Президента України   від 08.04.2011 № 439/2011, основним завдання Держархбудінспекції України є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, а саме:

- здійснення в межах своїх повноважень державного контролю за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил із зазначених питань.

Держархбудінспекція України відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за дотриманням:

- юридичними і фізичними особами державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт, перепланування та реконструкції (дообладнання) житлового фонду, будівель громадського призначення, елементів упорядження територій для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

- суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури;

- виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг правил технічної експлуатації, користування системами водопостачання, каналізації та теплопостачання, технічних вимог до засобів обліку і регулювання споживання води і теплової енергії, кількості та якості житлово-комунальних послуг (крім суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення і є ліцензіатами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії);

- юридичними і фізичними особами державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою, за винятком контролю у сфері квітково-декоративного насінництва;

- органами місцевого самоврядування норм та правил у сфері поховання та похоронної справи;

- суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства державних стандартів, правил і норм у сфері поводження з побутовими відходами;

- суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства правил і норм технічної експлуатації житлових будинків, користування прибудинковими територіями та правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків;

здійснює контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог законодавства у сферах містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил, у сфері житлово-комунального господарства.

проводить перевірки:

- відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються у будівництві, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням;

- своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

- дотримання суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою, за винятком контролю у сфері квітково-декоративного насінництва;

- дотримання органами місцевого самоврядування законодавства у сфері поховання та похоронної справи;

- дотримання суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства державних стандартів, правил і норм у сфері поводження з побутовими відходами;

- дотримання суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства правил і норм технічної експлуатації житлових будинків, користування прибудинковими територіями та правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків;

- дотримання виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг правил технічної експлуатації, користування системами водопостачання, каналізації та теплопостачання, технічних вимог до засобів обліку і регулювання споживання води і теплової енергії, якості житлово-комунальних послуг (крім суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання, що проводять діяльність на суміжних ринках у сфері централізованого

- теплопостачання, водопостачання та водовідведення і є ліцензіатами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії);

- наявності у виконавця будівельних робіт у передбачених законодавством випадках сертифікатів на будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

- дотримання власниками/співвласниками будівель, споруд та інженерних мереж правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд.

Здійснювати контроль за виконанням виданих приписів про усунення порушень.

 

Спеціальні нормативно-правові акти та закони:

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 553

«Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/553-2011-п

Закон України «Про архітектурну діяльність»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/687-14

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

Закон України «Про основи містобудування»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12

Закон України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208/94-вр

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2807-15/page

 

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської

діяльності і періодичність проведення планових заходів:

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. N 259 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у житловій сфері та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/259-2012-п

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. N 1048 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1048-2009-п

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. N 16 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/16-2009-п

 

 

Інформація про проведені планові та позапланові перевірки суб`єктів господарювання               Додаток 1

Інформація про стан виконання пункту 76.9 Національного плану дій на 2013 рік                              Додаток 2

 

Источник: http://www.dkrp.gov.ua/info/1905


Популярная запись

сильно ли нужно нажимать на простату при массаже
Бузулук статистика алкоголизма..
Читать дальше
Что означает серонегативный гепатит в