Главная При гастрите нимеют руки

Наш выбор

Аналіз крові на сифіліс сінево


можно ли принимать болиголов при проведении лучевой терапии рака предстат железы

(дослідження проводяться лабораторією ТОВ «Торговый дом «Омега-Киев» згідно договору №01112012 від 01.11.2012 р.)

Забір матеріалу для дослідження 25 грн
Група крові, резус-фактор 80 грн
Загальний розгорнутий аналіз венозної крові
(параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула)
80 грн
Дослідження сечі
Загальний аналіз сечі 50 грн
Аналіз сечі за Нечипоренком 65 грн
Аналіз сечі за Зимницьким 65 грн
Кортизол (добова сеча) 160 грн
Цитологічні дослідження
Мікроскопія урогенітального матеріалу з шийки матки та вагіни 80 грн
Цитоморфологічне дослідження епітелію (жінки) 80 грн
Кольпоцитограма 200 грн
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 200 грн
ПАП-тест (цитоморфологія) 170 грн
Рідинна цитологія ПАП-тест 380 грн
Капсидний тест 320 грн
Гістохімічні дослідження (за 1 методику) 190 грн
Імуногісто(цито)хімічне дослідження (1 маркер) 320 грн
Імуногісто(цито)хімічне дослідження, коктейль з двох антитіл 420 грн
Біопсія шийки матки радіохвильовим методом (забір матеріалу) 100 грн
Дослідження біопсійного матеріалу шийки матки, піхви або ендометрію 220 грн
Дослідження матеріалу після конізації шийки матки 330 грн
Дослідження біопсійного матеріалу шийки матки та вишкріб цервікального каналу та/або ендометрію 300 грн
Цитологічне дослідження урогенітального зішкряба (чол.) 80 грн
Аналіз секрета простати 80 грн
Дослідження на паразитарні грибки 100 грн
Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень (бак/посів) + антибіотикограма 120 грн
Дослідження калу на дисбактеріоз 120 грн
Дослідження калу на дисбактеріоз + антибіотикограма 200 грн
Біохімічні дослідження
Біохімія загальна (білірубін загальний, прямий, непрямий,  АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) 280 грн
Комплекс «Біохімічний» №1 (білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина, загальний білок) 220 грн
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ,  ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, С-пептид, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 360 грн
Білірубін загальний 45 грн
Білірубін прямий 45 грн
Білірубін загальний, прямий, непрямий 90 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 45 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 45 грн
Лужна фосфатаза 45 грн
Креатинін 45 грн
Сечовина 45 грн
Сечова кислота 45 грн
Азот сечовини 60 грн
Загальний білок 45 грн
Глюкоза крові 45 грн
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) 45 грн
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 50 грн
Тимолова проба 60 грн
Лактат 130 грн
Панкреатична альфа – амілаза 45 грн
Холінестераза 50 грн
Альбумін 45 грн
Білкові фракції (розширені) 90 грн
Креатинфосфокіназа (КФК) 50 грн
Церулоплазмін (мідна оксидаза) 130 грн
Калій 45 грн
Натрій 45 грн
Хлориди 45 грн
Кальцій 45 грн
Кальцій іонізований 75 грн
Електроліти крові №1 (калій, натрій, хлор) 110 грн
Електроліти крові №2 (калій, натрій, кальцій іонізований) 130 грн
Фосфор 45 грн
Залізо 45 грн
Магній 45 грн
Мідь 130 грн
Цинк 130 грн
Ліпаза 90 грн
Тригліцериди 45 грн
Холестерин 45 грн
Сєромукоїди 70 грн
Комплекс «Ліпідний» №1 (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ,  тригліцериди) 140 грн
Комплекс «Ліпідний №2» (холестерин, тригліцериди,  холестерин ліпопротеїдів високої, низької, дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності) 180 грн
«Печінкові проби» №1 (білірубін фракційно, білок загальний, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) 180 грн
«Печінкові проби» №2 (білірубін загальний, білок загальний, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) 160 грн
Ниркові проби №1 (креатинін, сечовина, білок загальний) 110 грн
Ниркові проби №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота) 110 грн
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 75 грн
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 75 грн
Статеві гормони, репродуктивна панель
Фолікулостимулюючий  гормон (ФСГ) 100 грн
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 100 грн
Пролактин (ПРЛ) 100 грн
Естрадіол (Е 2) 100 грн
Прогестерон (ПРГ) 100 грн
Тестостерон (ТСТ) 100 грн
Тестостерон вільний (ТСТ вільний) 120 грн
Індекс вільного тестостерону (ТСТ загальний / ССГ х 100%) 180 грн
Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я»  (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, прогестерон, естрадіол) 400 грн
Комплекс «Репродуктивне гормональне  чоловіче здоров’я»  (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, тестостерон загальний, тестостерон вільний) 400 грн
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЭА) 100 грн
Дигідротестостерон 220 грн
Андростендіон (Андрост) 150 грн
Сексзв`язуючий глобулін (ССГ) 140 грн
17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) 120 грн
Антимюллерів гормон 280 грн
Антиспермальні антитіла - кров, цервікальний слиз, cім’яна плазма (якісно) 160 грн
Хоріонічний гонадотропин 120 грн
Панель цукрового діабета
Глюкоза 45 грн
С-пептид 110 грн
Інсулін 110 грн
Індекс НОМА 150 грн
Гліколізований гемоглобін 110 грн
Лептин 300 грн
Фруктозамін 120 грн
Мікроальбумінурія + креатинин сечі 140 грн
Глюкозо-толерантний тест 140 грн
Тиреоїдна панель
Тиреотропний гормон (ТТГ) 100 грн
Т4 вільний (FТ4) 100 грн
Т4 загальний (Т4) 100 грн
Т3 вільний (FТ3) 100 грн
Т3 загальний (Т3) 100 грн
Тиреоглобулін (ТГ) 100 грн
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 110 грн
Антитіла до тиреопероксидазі (АТПО) 110 грн
Антимікросомальні антитіла (АМС) 140 грн
Антитіла до рецепторів ТТГ 200 грн
Паратгормон 110 грн
Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ, Т3 загальний, Т4 загальний) 240 грн
Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) 260 грн
Комплекс «Щитоподібна залоза» №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ) 320 грн
Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ) 400 грн
Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, ПРЛ) 240 грн
Гіпофізарно-надниркова панель
Кортизол (в крові) 120 грн
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 180 грн
Альдостерон 220 грн
Соматомедин С 200 грн
Соматотропний гормон (СТГ) 150 грн
Панель остеопороза
Остеокальцин 160 грн
Вітамін D загальний 300 грн
Прокальцитонін 260 грн
Кальцитонін 220 грн
Паратгормон 120 грн
Панель пренатальної діагностики
Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ) 120 грн
Естріол вільний 120 грн
Альфафетопротеїн (АФП) для вагітних 120 грн
РАРР-А 120 грн
Хоріонічний гонадотропін (β – субодиниця) 120 грн
Плацентарний лактоген 200 грн
Пренатальний (біохімічний) скринінг, термін вагітності 10-14 тижнів (β-ХГЧ, РАРР-А) PRISCA 280 грн
Пренатальний (біохімічний) скринінг, термін вагітності 18 - 22 тижнів (ХГЧ, АФП, естріол) PRISCA 360 грн
Онкологічна панель
Альфафетопротеїн (АФП) 120 грн
Раково-ембріональний антиген (РЕА) 120 грн
Простат-специфічний антиген (ПСА) 100 грн
Вільний простат-специфічний антиген (ПСА) 100 грн
Індекс вільного ПСА (ПСА вільний / ПСА загальний х 100) 180 грн
Онкомаркер ШКТ (СА 242) 280 грн
Простатна кисла фосфатаза 200 грн
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 120 грн
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 120 грн
Онкомаркер яєчників (СА-125) 120 грн
Онкомаркер епітеліального раку яєчників HE-4 260 грн
Онкомаркер шлунка СА 72-4 280 грн
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 260 грн
Індекс ROMA 340 грн
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ
Дослідження крові
Гепатит
Гепатит А (антитіла IgM) 140 грн
Гепатит А (антитіла IgG) 140 грн
Гепатит А (сумарні антитіла) 180 грн
Гепатит В HBsAg 100 грн
Гепатит В Anti-HBsАg (антитіла IgG) (кіл.) 140 грн
Гепатит В НВеАg  120 грн
Гепатит В Anti НВеАg (сумарні антитіла) 160 грн
Гепатит В Anti-Hbсor (загальні антитіла) 160 грн
Гепатит В Anti-Hbсor (антитіла IgM) 120 грн
Гепатит В Anti-HBсor (антитіла IgG) 120 грн
Гепатит С (загальні антитіла) 100 грн
Гепатит С (антитіла Ig M HCV) 120 грн
Гепатит С (антитіла Ig G HCV) 120 грн
Гепатит D (антитіла IgG) 120 грн
Гепатит D (сумарні антитіла) 140 грн
ПЦР Гепатит А (якісне визначення) 160 грн
ПЦР Гепатит В (якісне визначення) 120 грн
ПЦР Гепатит В (кількісне визначення) Real-time 340 грн
ПЦР Гепатит С (якісне визначення) 140 грн
ПЦР Гепатит С (кількісне визначення) 380 грн
ПЦР Гепатит С (1, 2, 3) генотипування в режимі Real-time 380 грн
ПЦР Гепатит D (якісне визначення) 160 грн
ПЦР Гепатит G (якісне визначення) 240 грн
ПЦР Гепатит TTV (якісне визначення) 180 грн
TORCH
Токсоплазма (антитіла Ig G) (Toxo  Ig G) 100 грн
Токсоплазма (антитіла Ig M) (Toxo Ig M) 100 грн
Авідність Ig G к Toxoplasma gondii 140 грн
ДНК Токсоплазма (ПЦР) (якісне визначення) 100 грн
Краснуха (антитіла IgG) (Rub IgG) 100 грн
Краснуха (антитіла IgM) (Rub Ig M) 100 грн
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи 220 грн
ПЦР Герпес (HSV 1,2) (якісне визначення) 100 грн
ПЦР Герпес (HSV 1,2) (визначення і типування в режимі Real-time 100 грн
Антитіла до вірусу простого герпесу тип 1 IgM 100 грн
Антитіла до вірусу простого герпесу тип 1 IgG 100 грн
Антитіла до вірусу простого герпесу тип 2 IgM 100 грн
Антитіла до вірусу простого герпесу тип 2 IgG 100 грн
Авідність антитіл IgG до вірусу  герпесу тип 2 140 грн
Антитіла до вірусу простого герпесу тип 1, 2 IgM 100 грн
Антитіла до вірусу простого герпесу тип 1, 2 IgG 100 грн
ПЦР Герпес (HSV тип 6) (якісне визначення) 100 грн
Антитіла до вірусу простого герпесу тип 6 IgG 120 грн
Вірус Варіцелла-Зостер (антитіла IgG) 120 грн
Вірус Варіцелла-Зостер (антитіла IgМ) 120 грн
Вірус Варіцелла-Зостер (антитіла IgA) 160 грн
ДНК віруса Епштейна-Бара (ПЦР) (якісне визначення) 80 грн
ДНК віруса Епштейна-Бара (ПЦР) (кількісне визначення) 100 грн
Гетерофільні антитіла (Мононуклеоз) 180 грн
Антитіла Ig M до капсидного антигену вірусу Епштейна-Бара (VCA IgM) 100 грн
Антитіла Ig G до капсидного антигену вірусу Епштейна-Бара (VCA IgG) 100 грн
Ig G до ядерного антигену вірусу Епштейна-Бара (EBNA Ig G) 100 грн
Ig G до до раннього антигену вірусу Епштейна-Бара 140 грн
Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра 240 грн
ПЦР Цитомегаловірус (CMV) (якісне визначення) 100 грн
Цитомегаловірус (антитіла Ig M) (CMV  Ig M) 100 грн
Цитомегаловірус (антитіла  Ig G) (CMV  Ig G) 100 грн
Авідність Ig G до цитомегаловірусу 120 грн
Інші інфекції
Туберкульоз (загальні антитіла) (tbc) 140 грн
Борелія (антитіла Ig М) (хвороба Лайма) 140 грн
Борелія (антитіла Ig G) (хвороба Лайма) 140 грн
Антитіла Ig G до Chlamydia pneumonia 120 грн
Антитіла Ig M до Chlamydia pneumonia 120 грн
Антитіла Ig G  до Mycoplasma pneumonia 120 грн
Антитіла Ig M  до Mycoplasma pneumonia 120 грн
Вірус корі (антитіла Ig M) 140 грн
Вірус корі (антитіла Ig G) 160 грн
Bordetella pertussis (антитіла Ig G) (коклюшний токсин) 160 грн
Bordetella pertussis (антитіла Ig M) (коклюшний токсин) 160 грн
Антитіла Ig G до вірусу кліщового енцефаліту 220 грн
Антитіла Ig M до вірусу кліщового енцефаліту 220 грн
Хелікобактер
Хелікобактер (антитіла IgG) 120 грн
Хелікобактер (антитіла IgM) 120 грн
Хелікобактер (антитіла IgA до вірулентного білку) 120 грн
Хелікобактер (сумарні антитіла IgG+IgM+IgA) 100 грн
Гельмінти
Лямблії (антитіла сумарні) 100 грн
Токсокари (антитіла Ig G) 100 грн
Аскариди (антитіла Ig G) 100 грн
Опісторхоз (антитіла Ig G) 100 грн
Трихінели (антитіла Ig G) 100 грн
Ехінококки (антитіла Ig G) 100 грн
Антитіла IgG  до паразитів (токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів + сумарні антитіла до лямблій) 480 грн
Урогенітальні інфекції
Хламідіоз (антитіла Ig G к C. trachomatis) 100 грн
Хламідіоз (антитіла Ig M к C. trachomatis) 100 грн
Хламідіоз (антитіла Ig A к C. trachomatis) 100 грн
Хламідіоз (антитіла Ig G l до білку тепл. шока HSP60 C. trachomatis) 100 грн
Мікоплазма (антитіла Ig G) 100 грн
Мікоплазма (антитіла Ig М) 100 грн
Уреаплазма (антитіла Ig G) 100 грн
Трихомоніаз (антитіла Ig G) 100 грн
Сифіліс (сумарні антитіла) (Якісне визначення) 100 грн
Сифіліс (антитіла IgG) 120 грн
Сифіліс (антитіла IgМ) 120 грн
Кардіоліпінові антитіла-VDRL (Якісне визначення) 70 грн
Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностика сифілісу) 70 грн
Дослідження урогенітального матеріалу
Посів на мікоплазму, уреаплазму ( IST 2) (Зішкряб. Напівкількісне визначення) + визначення чутливості до антибіотиків 250 грн
Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis  методом DUO + визначення чутливості до антибіотиків методом SIR 250 грн
Визначення чутливості Ureaplasma species, Mycoplasma hominis до антибіотиків 190 грн
Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO 190 грн
Визначення чутливості Mycoplasma hominis до антибіотиків методом SIR  190 грн
Визначення чутливості Ureaplasma species до антибіотиків методом SIR 190 грн
Хламідіоз (Chlamydia  trachomatis), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісно) 80 грн
Уреаплазмоз (Ureaplasma species), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісно) 80 грн
Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum (Диференціація та визначення в режимі Real-time) 90 грн
Мікоплазмоз (Mycoplasma  hominis), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісно) 80 грн
Мікоплазмоз (Mycoplasma  genitalium), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісно) 80 грн
Герпес (HSV 1,2), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 80 грн
Герпес (HSV 1,2), ПЦР (Визначення та типування в режимі Real-time) 90 грн
Цитомегалія (CMV), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісно) 80 грн
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісно) 80 грн
Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісно) 80 грн
Гарднерельоз (Gardnerella vaginallis), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісно) 80 грн
Кандидоз (Candida albicans), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісно) 80 грн
C.albicans / C.glabrata / C.krusei (Диференціація та визначення в режимі Real-time) 90 грн
Сифіліс (Tr. pallidum), ПЦР (Зішкряб, якісне визначення) 150 грн
Папіломавірус низького онкогенного ризику (HPV 6, 11), ПЦР (Зішкряб, сеча. Скринінг.) 80 грн
Папіломавірус високого онкогенного ризику (HPV 16, 18 тип), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісне визначення.) 80 грн
Папіломавірус високого онкогенного ризику (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісне визначення. Генотипування.) 190 грн
Папілломавірус високого онкогенного ризику (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип), ПЦР (Зішкряб, сеча. Якісне визначення. Скринінг.) 160 грн
ДНК вирусів папілломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів (Кількісне визначення в режимі Real-time) 190 грн
Дослідження біоценозу урогенітального тракту у жінок методом ПЦР в режимі реального часу (Фемофлор 16) 480 грн
Дослідження біоценозу урогенітального тракту у жінок методом ПЦР в режимі реального часу (Фемофлор. Скринінг) 360 грн
Мікрокультуральна діагностика сечостатевої  патогенної  флори антибіотикограма  системою «AF GENITAL» 480 грн
Комплекс урогенітальний №2 (ПЦР Chlamydia  trachomatis, Mycoplasma  genitalium,  Ureaplasma species) 180 грн
Комплекс урогенітальний №3 (ПЦР Chlamydia  trachomatis, Mycoplasma  hominis,  Ureaplasma species) 180 грн
Комплекс урогенітальний №6 (ПЦР Gardnerella vaginallis, Mycoplasma  hominis,  Ureaplasma species) 180 грн
Комплекс урогенітальний №1 (ПЦР Chlamydia  trachomatis, Mycoplasma  genitalium,  Ureaplasma species, Trichomonas vaginalis) 240 грн
Комплекс урогенітальний №1.1 (ПЦР Chlamydia  trachomatis, Mycoplasma  hominis,  Ureaplasma species, Trichomonas vaginalis) 240 грн
Комплекс урогенітальний №4 (ПЦР Chlamydia  trachomatis, Mycoplasma  genitalium, Mycoplasma  hominis,  Ureaplasma species) 240 грн
Комплекс урогенітальний №5 (ПЦР Chlamydia  trachomatis, Mycoplasma  hominis,  Ureaplasma species, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginallis) 300 грн
Комплекс урогенітальний №7 (ПЦР Chlamydia  trachomatis, Mycoplasma  hominis, Mycoplasma  genitalium, Ureaplasma species, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) 360 грн
Комплекс урогенітальний №8 (ПЦР Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species, Gardnerella vaginallis, бак/посів з антибіотикограмою) 420 грн
Гематологічна панель
Загальний розгорнутий аналіз венозної крові (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 80 грн
Коагулограма 140 грн
Аналіз крові на ретикулоцити (з підрахуванням ретикулоцитарного індексу) 80 грн
Протромбіновий тест (протромбіновий індекс по Квіку, протромбіновий час, МНВ (INR) 80 грн
Фібриноген 80 грн
АЧТВ 60 грн
Вовчанковий антикоагулянт 140 грн
Д-димер 120 грн
Аналіз крові на  LE-клітини 100 грн
Пряма проба Кумбса 120 грн
Непряма проба Кумбса 120 грн
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус 180 грн
Імунні антитіла за системою АВО (гемолізини) 260 грн
Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка 240 грн
Група крові + резус фактор 80 грн
Ревматоїдна  панель
Тропонін 120 грн
Креатинкіназа-МВ  (КФК-МВ) 120 грн
Гомоцистеїн 300 грн
Ревматоїдний фактор 45 грн
Ревматоїдний фактор кількісний 65 грн
Антистрептолізин «О», якісний 45 грн
Антистрептолізин «О», кількісний 65 грн
С-реактивний білок, якісний 45 грн
С-реактивний білок, кількісний 65 грн
Сіалові кислоти 75 грн
Ревмопроби №1 (РФ, А-"О", С-реактивний білок, альбумін, білок загальний) 160 грн
Ревмопроби №2 (РФ, А-"О", С-реактивний білок - якісне визначення) 110 грн
Ревмопроби №3 (РФ, А-"О", С-реактивний білок - кількісне визначення) 160 грн
Панель контроля анемій
Залізо-звязуюча здатність 100 грн
Трансферин 120 грн
Феритин 120 грн
Фолієва кислота 140 грн
Цианкобаламін 120 грн
Залізо 45 грн
Насиченість трансферина залізом 140 грн
Імунологічна панель
Імунограмма 280 грн
Циркулюючі  імунокомплекси (ЦІК) 100 грн
Імуноглобуліни IgA 120 грн
Імуноглобуліни IgM 120 грн
Імуноглобуліни IgG 120 грн
Активність компліменту СН50 грн 160 грн
Імуноглобулін E (маркер алергії) 100 грн
Панель аутоімунології
Антинуклеарні антитіла (ANA) 160 грн
Антимітохондріальні антитіла (AMA) 180 грн
АЛЕРГІЯ
Імуноглобулін E (маркер алергії) 100 грн
Панель №1 РІЗНІ АЛЕРГЕНИ (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; суміш трав; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; грибок Alternaria alternata; яєчний білок; молоко; арахіс; лісовий горіх; морква; пшеничне борошно; соєві боби.) 450 грн
Панель №2. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ (амброзія; полин гіркий; полин звичайний; D.pteronyssinus; D. Farinae; ромашка; маргаритка; кульбаба; подорожник; лобода; пилок квітки (маргаритка, айстра, хризантема, жоржина); кропива пекуча; соняшник; мар біла; сandida albicans; Aspergillus niger; Penicillium notatum; Cladosporium herbarum; Aspergillus fumigatus; Alternaria alternata) 450 грн
Панель №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ (лісовий горіх; арахіс; грецький горіх; мигдальний горіх; молоко; яєчний білок; яєчний жовток; казеїн; картопля; селедера; морква; томати; тріска; краби; апельсини; яблока; пшеничне борошно; житнє борошно; кунжутне насіння; соєві боби.) 450 грн
Панель №4. ПЕДІАТРИЧНА (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; береза; суміш трав; кішка; собака; грибок Alternaria alternate; молоко; α-лактальбумин; β-лактоглобулин; казеїн; яєчний білок; яєчний жевток; бичачий сиворотковий альбумін; соєві боби; морква; картопля; пшеничне борошно; лісовий горіх; арахіс.) 450 грн
Панель №5. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ(тріска, креветки, білок яйця, жовток яйця, молоко, лісовий горіх, арахіс, соя, морква, апельсин, полуниця) 450 грн
Панель №6. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ (кліщ домашнього пилу, епідерміс і шерсть кішки, епідерміс і шерсть собаки, тарган,кандида, альтернація+аспергіліус, береза, єжа, тимофіївка, полин, амброзія, подорожник) 450 грн
Антитіла Ig E до наступних груп алергенів  
Тварини
Антитіла Ig E до епідермісу кішки 120 грн
Антитіла Ig E до шерсті собаки 120 грн
Антитіла Ig E до курки (перо) 120 грн
Антитіла Ig E до шерсті морської свинки 120 грн
Антитіла Ig E до хом'яка 120 грн
Харчові продукти
Антитіла Ig E до алергенів яєчного білка 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів яєчного жовтка 120 грн
АнтитілаIg E до молочного білку ( коров’яче молоко) 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів казеїну 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів пшеничного борошна 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів ячмінного борошна 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів вівсяного борошна 120 грн
Антитіла Ig E до кукурудзяного борошна 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів рису 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів арахісу 120 грн
АнтитілаIg E до яловичини 120 грн
АнтитілаIg E до свинини 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів креветок 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів тріски 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів помідорів 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів курячого м’яса 120 грн
Антитіла  Ig E до алергенів  картоплі 120 грн
Антитіла  Ig E до алергенів  яблука 120 грн
Антитіла  Ig E до алергенів  бананів 120 грн
Антитіла  Ig E до алергенів  какао 120 грн
Антитіла  Ig E до алергенів  апельсину 120 грн
Антитіла  Ig E до алергенів  моркви 120 грн
Антитіла  Ig E до алергенів соєвих бобів 120 грн
Антитіла  Ig E до алергенів лосося/сьомги 120 грн
Антитіла  Ig E до алергенів судака 120 грн
Антитіла  Ig E до алергенів кави 120 грн
Дерева
Антитіла Ig E до алергенів  кульбаби 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів  амброзії 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів  тополі 120 грн
Кліщі
Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae 120 грн
Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus 120 грн
Гриби та пліснява
Антитіла Ig E до алергенів Penicillium notatum 120 грн
Антитіла Ig E до алергенів  Aspergillus niger 120 грн
Паразити
Антитіла Ig E до алергенів Аскариди 120 грн
Домашній пил
Антитіла Ig E до алергенів доманшього пилу 120 грн
Комахи
Антитіла Ig E до алергенів таргана-прусака 120 грн

Источник: http://androcentr.kiev.ua/price/


Популярная запись

пастернак нелзя не впасть как в ересь в неслыханную простоту
Общество атеросклероз..
Читать дальше
Индустриальная площадка ступниково -особая экономическая зона